Řešení

Na samotné dvojpokuty se nám rýsují dvě varianty:
První varianta je tři po sobě jdoucí kroky:
1/ trestní oznámení na dopravní podnik ve věci zneužívání osobních údajů v souvislosti s výkonem veřejné moci 
2/ Stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů na DPP kvůli porušování povinnosti dané zákonem o ochraně osobních údajů § 13 odst. 3 písmeno a)
3/ MHD ZDARMA - spřátelený web www.prahabezrevizoru.cz

Vzhledem k tomu, že trestní oznámení bude vyšetřovat policie, je úspěšnost nejistá, zejména u kroku 1. Co se týká správního řízení (krok 2), jistá naděje by tu byla.

Druhá cesta je - alespoň dle nejmenovaného soudce, který se propůjčil k tomu říci mi svůj názor, průchodnější, avšak finančně náročnější. Jednalo by se o civilní žalobu a následné nápravy způsobených škod. Bude to však znamenat najmout si právníka. A to právníka dobrého a odvážného.

Osobně bych byl pro kombinaci obou postupů. Vše však záleží v prvé řadě na tom, kolik postižených lidí se podaří shromáždit k hromadné žalobě.

Další postupy se týkají hlavně kontrolních mechanismů DPP. Tento například vůbec nekontroluje kolonku PODPIS u zápisu o ztotožnění cestujícího v případě, že Vaší identitu ověřuje PČR. Praxe je totiž taková, že policista tento formulář ani nevyplňuje, a tak ani není zpětně dohledatelné, zda vůbec jste byli PČR kontrolováni. Realita je ale naštěstí zase trochu jiná. Dohledatelné to samozřejmě je. Pouze se musíte starat. PČR totiž veškeré lustrace osob zapisuje do systému PATROS. Komunikace probíhá tak, že hlídka PČR zavolá vysílačkou na své domácí oddělení, kde sedí k těmto účelům pověřený policista, který se následně dotazuje systému patros. Tato jeho činnost je logována právě přímo v systému. Dále pak předá údaje přes vysílačku zpět hlídce. Komunikace mezi hlídkou a dispečingem je zapisována do tzv. sešitu lustrací, který se však po nějaké době skartuje. To však vůbec nebrání k prokázání fingované lustrace - důležitý je údaj z databáze PATROS.
Celá slabina však tkví v tom, že DPP se ohán tvrzením, že osobní údaje nelze zneužít. Na svém případu jsem se přesvědčil o opaku. DPP zcela ignoruje své vlastní mechanismy, nepožaduje na ztotožnění policistou podpis policisty a pokutové bločky předává bez této náležitosti dále k vymáhání. Tedy zcela rezignuje na svou kontrolní funkci, čímž opět porušuje zákon o ochraně osobních údajů. Na toto pochybení je také možné podat žalobu, ať již trestní či správní. Toto hodlám v nejbližší době konzultovat s právníkem věci znalým.

Další věc: Křivé výpovědi. Pokud jste již byli konfrontobváni se svým revizorem u soudu, jistě vám neuniklo, že revizoři si ve dvou vždy všechno dosvědčí. Kontrola proběhla, vy jste útočili... známe to. Že skutečnost bývá jiná, je pouze smutný fakt. Pokud se vám podaří prokázat, že ke kontrole nedošlo (například díky výše zmíněnému protokolování dotazů do databáze PATROS), podejte na "kolegu" revizora trestní oznámení za křivou výpověď. Jen ať se ti hajzlové naučí, že krýt kamarádova záda má svou cenu. S trestní sazbou. Třeba si to příště rozmyslí.

Pomohou vám média?

Bohužel, nepomohou. Mluvím z vlastní zkušenosti. Na soudní procesy jsem zval novináře snad ze všech novin, avšak jediný, kdo se dostavil alespoň na závěrečné vítězné stání u městského soudu, byl novinář z novinky.cz (čímž mu děkuji). Média mají zájem o hotový příběh. Cokoli, co není dotažené do konce a nedáte jim to tak zvaně "na talíři", ignorují. I tento web jsem se snažil zpropagovat, když už ode mě chtěli ex-post vyjádření. A odkud jste se o tomto webu dozvěděli vy? Z médií? Nikoli, že... Média jsou dopředu předposraná, jak už je jejich dobrým zvykem. Jejich úkol již dávno není tepat nešvary doby (sic!), ale prodávat příběhy. Pokud možno takové, u kterých jim nehrozí, že by za ně mohli být popotahováni. Snad s výjimkou rasistických článků na úkor romské minority, tam si hlavu obvykle nelámou a viník je dopředu onálepkován a znemožněn, jak jsme se mohli přesvědčit třebas u Břeclavské hysterie. Tím neříkám, že byste se neměli snažit svůj příběh prodat, ale pouze vás varuji před unáhlenými kroky a spoléháním se na nějakou "vyšší moc", že si snad někdo vašeho případu všimne a posune jej o kousek dál. Je mi líto, není tomu tak. 

Pište mi prosím na info@dvojpokuty.cz nebo h@n.cz, pokud máte zájem se k žalobě připojit, případně zda jste ochotni přispět na právníka. Já jsem již svůj případ vyhrál, teď už pouze kopu za vás, neb jsem odhalil spoustu svinstva. Třeba se těch fízlů v civilu jednou pro vždy zbavíme. Pevně věřím, že tento přežitek ze starých časů je již dopředu odsouzen k vyhynutí.

aktualizace 12.5.2014
Podal jsem stížnost na DPP a.s. ohledně dvojpokut na ÚOOÚ, avšak tento mou stížnost odložil jako neopodstatněnou. Ohledně mého případu fiktivní pokuty ÚOOÚ prohlásil, že byl revizor soudem uznán vinným, a jim nepřísluší hodnotit rozhodnutí soudu. potud v pořádku, ovšem má stížnost se týkala DPP a.s. ve smyslu porušování zákona o ochraně osobních údajů § 13 odst. 1, s čímž se ÚOOÚ vyrovnal tak, že stížnost od stěžovatele nemusí řešit.

Úřad nemá zákonnou povinnost prověřovat každý jednotlivý případ, jak se patrně domníváte. Pokud neshledá v obsahu podání důvodné podezření z porušení zákona, může jej odložit prostým sdělením, že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední. Předchozí ustanovení § 21 odst. 4 zákona, podle kterého postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo, již není obsahem platného znění zákona.

Toliko právní guláš Czech made.
mezitím se mi nahromadily další 3 dvojpokuty od příznivců...
Zajímavé též je, že revizoři nyní dávají dvojpokuty ve výši 1500,- a 400,- Kč, což převyšuje i zákonnou hranici 1500,- Kč.