Podvod jménem Tessile Ditta

Na počátku byla Tessile Ditta a.s.
Kde se vzala, tu se vzala, první dokumenty se v obchodním rejstříku datují k listopadu 2007.
Tehdy byla zvolena dozorčí rada (B 15401/SL1/MSPH) ve složení: předsedkyně paní Barbora Škovrandová (1978, Ostrava), dále pak paní Eva Kuklová (1978, Ostrava) a pan Ing. Dalibor Hron (1976, Tísek). Z téhož dne (5.11.2007) pochází též podpisový vzor (B 15401/SL2/MSPH) člena představenstva pana Pavla Syrovátky (1975, Ostrava-Poruba). Ten jedná za společnost Croatia a.s. (IČ 26834987). Vzhledem k tomu, že v budoucnu bude počet členů představenstva rozšířen na tři, lze usuzovat, že společnost Croatia a s. zastoupená panem Syrovátkou byla v tu chvíli jeho jediným členem. Další dokument pochází z roku 2008 a je jím notářský zápis z 23.1.2008 (B 15401/SL10/MSPH) - tímto dokumentem pan Syrovátka na základě předložení 10ks listinných akcií po 200.000,- Kč (toto je dobré zmínit, v dalším dějství bude mít 5ks někdo jiný) odvolává jednak představenstvo společnosti (tzn pana Syrovátku), druhak dozorčí radu. Do představenstva společnosti jsou jmenováni: Mgr. Maroš Čislák (1974, Praha), JUDr. Pavel Novák 1957, Praha) a Aleš Cerman (1975, Vrchlabí).
Do dozorčí rady jsou zvoleni: Ing. Karel Novák (1957, Praha), David Skutecký (1971, Ratíškovice) a Petr Huml (1963, Kolová).
Dne 14.7.2008 sepsali Ing. Martin Dvořák a p.Radovan Šteiner (oba za DPP) se společností Tessile Ditta a.s. "mandátní smlouvu na zajištění komplexních služeb souvisejících se zpracováním pohledávek z přepravy č.5460008 včetně dvou dodatků" (odkaz na informace DPP dle zákona 106/1999 Sb.: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkdm9qcG9rdXR5Y3p8Z3g6MTA5ODdhMGE4ZGIwOGUxYg). Tato mandátní smlouva v praxi zajišťuje, že je Tessile Ditta bez výběrového řízení jmenována inkasní agenturou DPP. To znamená, že jsou jí za úplatu postoupeny pohledávky DPP od dlužníků - tedy pokuty za černé jízdy. Smlouva je ukončena dne 25.10.2012 dohodou, pod níž je podepsána Bc. Magdalena Češková (předsedkyně představenstva, byla přivedena do DPP Martinem Horákem v roce 2010 - zmínku o ní najdete v odkazech níže, měla na starosti interní audit škod napáchaných za p.Dvořáka v čele DPP) a Ing. Ladislav Urbanec (člen představenstva).
První vlna pokut ze dne 8.12.2008 je postoupena za 15.162.216,27 Kč.

Píše se devátý únor roku 2009 a v Brně vzniká firma POSITIVE CONTROL a.s. (B 5809/SL1/KSBR) Dle názvu se dá snadno odvodit, za jakým účelem byla společnost založena. Komentář tedy snad není zapotřebí. Zakladatelem a zároveň jediným jejím akcionářem se stává společnost SOL Brno vlastněná společností VALERIE INVESTMENTS S.A. IBC č.464897 z Panenských ostrovů, která je napojená na MOSSACK FONSECA & CO. CZ, S.R.O
Za SOL Brno jednají pan Lukáš Sýkora (1979, Klobouky u Brna) a pan Jiří Fišer (1973, Šlapanice).
Dozorčí rada ve složení Helena Nyčová (1979, Brno), Monika Bashiová (1984, Brno) a Edita Vyskočilová (1971, Brno) si volí svou předsedkyni, kterou se stává Helena Nyčová. (B 5809/SL2/KSBR) Ohledně představenstva se musíme spolehnout pouze na výčet členů představenstva dle obchodního rejstříku, neboť zápis z ustavující schůze a volby představenstva v análech jaksi schází. Nicméně z pozdějsích dokumentů, které zde zmíníme, je jasné, že předsedou představenstva byl zvolen pan Karel Horák (1981, Brno).
Tou samou dobou probíhá druhý prodej balíku pokut Dopravního podniku společnosti Tessile Ditta a.s. za druhý kvartál roku 2008. Prodej se uskutečňuje dne 26.2.2009 za pohádkových 18.85 milónu Kč - vychází to zhruba kolem 960,- Kč za prodanou pokutu. Společnost Positive Control zatím teprve vzniká, tedy do prodeje této zakázky zatím nezasáhne.
V březnu, konkrétně 31.3.2009 se koná mimořádná valná hromada společnosti Tessile Ditta a.s., v jejímž zápisu se dozvídáme, že nebyla řádně svolána, nicméně tím se nesmíme nechat vzrušit. Důležitější totiž je, že na této valné hromadě byl do představenstva zvolen Ing. Martin Horák (1974, Praha), držitel pěti kusů listinných akcií (z deseti) společnosti (B 15401/SL4/MSP) (dle článku https://www.novinky.cz/ekonomika/225361-na-cernych-pasazerech-vydelavaji-v-praze-firmy-napojene-na-exnamestka-dp.html však Horák své vlastnictví polovičního podílu společnosti v minulosti popřel).
Do května se opět neděje nic zajímavého, avšak dne 12.5.2009 se koná třetí odprodej pokut DPP za třetí kvartál roku 2008 do rukou společnosti Tessile Ditta a.s. - tentokráte za "pouhých" 14.467.308,- Kč (jde o balík 15172 pokut, ten seznam mám)

A nyní to začíná být konečně trochu zajímavé.

Splatnost pohledávky je určena na 45 dní, to jest do 27.6.2009.

Ve smlouvě je v bodě 5.2 uvedena mimo jiné věta: Postupitel dále prohlašuje, že pohledávky, které jsou předmětem této smlouvy, a to včetně jejich příslušenství nebo jejich částí, nebyla před podpisem této smlouvy Postupitelem postoupena třetí osobě. Ta věta je dokonce i pravdivá, neboť prodej pohledávek přijde až v zápětí. Nutno dodat, v těsném zápětí.

Dne 19.6.2009 totiž pan Lukáš Sýkora ze společnosti SOL Brno udělá neskutečný objem práce za jediný den:
Předně pod hlavičkou společnosti SOL prodejní s.r.o. koupil od SOL Brno veškeré akcie firmy Positive Control a.s.
Dále pak odvolává kompeltní představenstvo Positive Control (což je jediný člověk, Karel Horák) zároveň i s dozorčí radou. (B 5809/SL4/KSBR)
Do představenstva společnosti, již stejným dokumentem přejmenovává na Tessile Ditta services a.s., jmenuje pány Ing. Vladimíra Pavlíka (1953, Praha), Ing. Vratislava Mynáře (1967, Osvětimany, náš starý známý hradní kancléř bez prověrky) a Mgr. Romana Ambrože (1972, Starovičky). Do dozorčí rady pak jmenuje JUDr. Vladimíra Rybáře (1954, Brno), Mgr. Martinu Horákovou (1974, Praha) a především pak Ing. Martina Horáka (1974, Praha). Ano, toho samého Horáka, který je v té době členem představenstva Tessile Ditta a.s.!
Předsedou představenstva je zvolen p.Pavlík, místoupředsedou pak p.Mynář. Předsedou dozorčí rady byl zvolen p.Horák. Mgr. Roman Ambrož také toho dne mění sídlo společnosti z Příkop na Vinohradskou ulici (v Brně). Jó, perný den, zbývá zhruba týden do splatnosti postupné smlouvy mezi DPP a Tessile Ditta, chlapci musí pospíchat...

Dne 26.6.2009 pak tyto dvě společnosti (Tessile Ditta a.s. a Tessile Ditta services a.s.) mezi sebou uzavírají smlouvu o postoupení pohledávek - Za Tessile Ditta a.s. jednají pánové Mgr. Maroš Čislák a Ing. Martin Horák, za Tessile Ditta services a.s. pak Ing. Vratislav Mynář. Ve smlouvě ve článku 2.2 se smluvní strany zavazují informovat dlužníky o postoupení pohledávky, jinak činí smluvní pokuta 750,- Kč za každou pokutu (k čemuž se sluší dodat, že například já jsem o postoupení pohledávky informován nebyl. Ale ruku na srdce - kdo by kontroloval, zda vám přijde obsílka s hlavičkou Tessile Ditta nebo Tessile Ditta services, že). Balík pokut kupuje od Tessile Ditta a.s. dne 26.6. - tedy den před splatností DPP - Tessila Ditte Services za 14.492.980,71 Kč (balík obsahuje dle smlouvy 15042 pokut - všimněte si, 130 jich ubylo!) se splatností TÝŽ DEN (26.6.2009).
Týž den (26.6.2009) také proběhla personální rošáda (B 5809/SL12/KSBR) - člen představenstva pan Mgr. Roman Ambrož byl poslán do dozorčí rady, z níž naopak byl přesunut pan JUDr. Vladimír Rybář do představenstva. O účelu tohoto kroku nemám ponětí, známo jest pouze to, že Mgr. Roman Ambrož pak v dalším období vedl pod hlavičkou Tessile Ditta services a.s. soudní spory s dlužníky DPP, a možná odkoupil od Martina Horáka akcie Tessile Ditta a.s. (toto je pouhá spekulace), neboť v zápisu z valné hromady ze dne 19.3.2010 (B 15401/SL7/MSPH) figuruje jakožto "osoba pověřená sčítáním hlasů", zatímco Martin Horák se odvolává z funkce a mizí v propadlišti dějin (tedy... mizí přímo do DPP zamést stopy, ale to je nad rámec tohoto článku. Jistý náznak níže u mediálních odkazů).
V každém případě pan Ambrož v dalším období vymáhá pokuty pro obě zmiňované společnosti. Jménem obou totiž dne 30.6.2009 obesílá veškeré soudy, kde ukládá smlouvy pod čísly jednacími, aby mohly být k soudu k dispozici. A to jak smlouva mezi DPP a Tessile Ditta a.s., tak smlouva mezi Tessile Ditta a.s. a Tessile Ditta services a.s.


A co že je na tom všem vlastně podivné?

1/ Tessille Ditta a.s. byla vybrána v roce 2008 bez výběrového řízení, v zápětí se ve firmě objevuje Ing. Martin Horák, který v blízké budoucnosti zasedne na židli ekonomického náměstka DPP, kam bude jmenován Pavlem Bémem.
Limity pro vyhlašování veřejných zakázek jsou k dispozici na portálu veřejných zakázek ministerstva pro vnitřní rozvoj:
Tehdejší limity se řídily zákonem č. 137/2006 Sb. - např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-137
Zakázky DPP přesahují limit několikanásobně.
Navrch v roce 2017 si DPP najal pana Romana Ambrože na dobu neurčitou jako soukromého právníka k vymáhání pohledávek DPP.
http://www.dpp.cz/download-file/15885/2018-03-21-rozhodnuti-pohledavky-z-prepravy.pdf a zde nezmíněné https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2157778 (a v ní obsažené https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/3041562/0001930017%20Mgr%20Roman%20Ambro%C5%BE.pdf) - plus z toho plynoucí měsíční "tarif" 20.000,- Kč (bez nákladů, ty jsou proplácené zvlášť) https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8071155 - a samozřejmě, odměna advokáta v soudních sporech jde za Ambrožem, nikoli za DPP..

2/ Jedna firma zastoupená Horákem prodala balík pokut DPP firmě s Horákem v dozorčí radě (který sedí "pouze" v dozorčí radě, ale asi můžeme s klidem na duši předpokládat, že všichni zúčastnění v akciovce o sobě vědí. Tolik jich tam zase není.), ovšem vlastněné jakousi podivnou směsicí tajuplných firem z panama papers, přičemž v době původního postoupení pohledávek společnosti Tessile Ditta tentýž pan Horák podepisoval smlouvu, ve které vyloučil, že by pohledávky byly v době postoupení postoupeny třetí osobě.

3/ k prodeji došlo ještě v době před splacením původního postoupení pohledávek - tedy se dá snadno vyvodit, že DPP defacto inkasoval peníze nikoli od Tessile Ditta a.s., ale od právě zmíněných podivných firem, proprané přes pány Mynáře, Ambrože, Pavlíka, Horáka a Rybáře, plus (soudě dle shodného příjmení a adresy) choť pana Horáka. V bodě 4.1 smlouvy o postoupení mezi Tessile Ditta a.s. a Tessile Ditta Services a.s. je uvedeno doslova: Postupitel výslovně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem (věřitelem) shora uvedených pohledávek,..., že vůči postupovaným pohledávkám neexistuje žádný jiný závazek ani zástavní právo třetích osob... Díky odprodání pohledávek před jejich splacením však tento bod není splněn!
V době odprodeje NEBYLA TESSILE DITTA a.s. VÝLUČNÝM VLASTNÍKEM, neboť ještě nebyl naplněn její závazek plynoucí ze smlouvy s DPP (to jest, že pohledávka ještě nebyla zaplacena). Doslova je ve smlouvě mezi Tessile Ditta a.s. a DPP psáno:

VII.
Splnění peněžitých závazků
7.1. Peněžité závazky vzniklé mezi smluvními stranami na základě této smlouvy, je zavázaná
smluvní strana povinna uhradit řádně a včas, a to na bankovní účet druhé smluvní strany.
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, rozumí se bankovním účtem smluvní strany její bankovní
účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
7.2. Peněžitý závazek je splněn okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet
oprávněné smluvní strany.


Tuto domněnku potvrzuje informace od DPP v příloze níže, dle které byla platba od Tessile Ditta a.s. připsána na účet DPP až 1.7.2009, tedy skoro týden po splatnosti. Smlouva mezi Tessile Ditta a.s a Tessile Ditta services a.s. je datována k 26.6.2009 se splatností týž den. Nemusíme být zrovna docenti, abychom si udělali představu, odkud Tessile Ditta a.s.vzala peníze na doplacení platby DPP (zhruba 4.000.000,- Kč - viz příloha). Rovněž to potvrzuje výše uvedenou teorii, že v době přeprodeje mezi Tessile Ditta a.s. a Tessile Ditta services a.s. existoval závazek ke třetí straně (DPP), o kterém všichni zúčastnění věděli, a tedy se dá usuzovat, že smlouva byla uzavřena vědomě podvodně.
Obě zmíněné ésmlouvy naleznete níže v přílohách.

4/ Veškeré smlouvy o postoupení pohledávek jsou k dispozici na příslušných soudech (např. na obvodním soudu pro Prahu 8 pod čísly jednacími 40Spv.787/2009 a 40SSpv.652/2009), avšak pokud nejste účastníkem řízení, nemáte šanci je dohledat - díky tomu mohl pan Mynář leta tvrdit, že neměl s vymahači nic společného (např. https://www.novinky.cz/domaci/358919-z-vymahacskeho-byznysu-kolem-kanclere-mynare-vedou-nitky-k-rittigovi.html) a smlouvy jsou tak mimo kontrolu úřadů a veřejnosti. Nahlédnutí do těchto spisů předchází schválení tohoto úkonu od příslušného soudu. My už však víme, že pan Mynář je podepsán pod výše uvedenou smlouvou o postoupení pohledávek mezi Tessile Ditta a.s. a Tessile Ditta services a.s.

5/ Vymáhání pokut probíhá - zjevně záměrně - pod hlavičkou firmy Tessile Ditta services a.s. jejíž jméno je tak podobné jménu "oficiální" vymahačské agentury DPP, že si toho málokdo všimne

6/ Zkuste si představit, že vymůžete řekněme pětinu z těch 15.000 pohledávek. Ať nežeru. to znamená 3.000 pohledávek. Advokát ani není potřeba, vše je řešeno přes listinné důkazy bez nařízeného jednání. Můj případ byl právě součástí tohoto balíku a stál mě 24.000 Kč. Otázka pro chytré hlavičky tedy zní: Kolik je 3000x24000? Část z tohoto balíku jde do rukou soukromých exekutorů (v případě tohoto balíku do rukou Miloslava Zweifelhofera, soudního exekutora pro Prahu 3), a část pak firmě Tessile Ditta services a.s. v čele s  eseróčkem jménem SOL prodejní s.r.o. (vlastnictví vypsáno výše), které vlastní veškeré akcie. Tím pádem veškeré výnosy z vymáhání - vyjma odměn exekutorů - mizí kdesi na offshoreových účtech. Stejně jako u jízdenek... A to zůstáváme u střízlivých odhadů, údajně dosahuje vymahatelnost těchto pohledávek cca 50%, avšak podložené to nemám, tedy s těmito čísly nebudeme kalkulovat.

7/ Mimochodem, součástí onoho balíčku pohledávek docházelo - a i nadále dochází - ke kupčení s vašimi citlivými osobními údaji. Konkrétně se předávají Jméno, příjmení, datum narození, dlužná částka, číslo přestupku, číslo ZOPPK (takový ten papírek od revizora - zápis o provedené přepravní kontrole), státní příslušnost a číslo občanského průkazu či cestovního pasu.

8/ kam se podělo oněch 130 pokut? bohužel, seznam pokut prodaných mezi jednotlivými "tessilami" není vyhledávatelný, jedná se o scan v pdf, a tedy nejsem schopen oněch 130 pokut lokalizovat, ale předpokládám, že se bude nejspíše jednat o rodinné příslušníky či dobré kamarády. Ovšem také je pravda, že v tomto objemu nad tím můžeme zrovna tak blahosklonně mávnout rukou.. Mimochodem, dal jsem si tu práci a alespoň náhodným výběrem se přesvědčil, že se jedná skutečně o stejný balík pokut - tedy těch, které DPP postoupil k vymáhání Tessile Ditta services a.s. v květnu 2009. Tedy se nejedná o nějaký přeprodej starších pokut, které nepochybně Tessile Ditta měla již dávno splacené.

OPRAVDU MÁ JEŠTĚ NĚKDO  POCIT, ŽE JE VŠE V POŘÁDKU?

O tématu toho bylo napsáno celkem dost, avšak troufám si tvrdit, že zatím nikdo nevynesl na světlo konkrétní smlouvy. Taktéž si zatím zjevně nikdo nedal práci s načasováním a uvedením do správných souvislostí magický "obchod snů" na jaře 2009.

Jen tak mimochodem: Lukáš Sýkora, chlapík, kterému v inkriminované době ještě ani nebylo 30 let, má docela bohatou podnikatelskou historii..

A nyní ta horší zpráva (samozřejmě nakonec):

Bohužel se celý tento obchod odehrál v roce 2009, kdy byl v platnosti ještě trestní zákon č. 140/1961 Sb., a i v nejpřísnější sazbě za takový trestný čin (§ 128a) byla promlčecí doba pětiletá. Pokud ovšem by byl zisk ze smluvy velkého rozsahu (tzn nad 5.000.000), pak by promlčecí doba byla 10 let.
Při zběžné konzultaci s právníkem mi bylo též vysvětleno, že postoupení pohledávky před splacením předchozí smlouvy o postoupení není nic protiprávního. Tedy že šance na úspěch je v tomto případě mizivá. Můj dojem (a upozorňuji, že se jedná opravdu o osobní dojem, rád se nechám od právníků poučit) je ten, že pokud je v první smlouvě specifikován nějaký (nesplněný) závazek, a v druhé je doslovně uvedeno, že smluvní strana prohlašuje, že neexistuje žádný závazek, je něco hodně špatně. Ale raději si to ověřte u svého právníka, jaký má takovýto konstrukt šanci na úspěch. A pozor, tahle partička má právníky po čertech prohnané... 

Z konverzace s právníkem:

Závazek vůči třetí straně se netýká samotného postoupení (tedy zaplacení "kupní ceny"), ale postoupených závazků. To znamená, že jde ujištění je o tom, že na postoupených pohledávkách jako takových nevázne žádné právo jiných osob. Že si nikdo nenárokuje právo z těch převáděných pokut.
Zisk není hodnota zakoupených pohledávek, ale rozdíl mezi tím, co za ně bylo na jedné straně zaplaceno a na druhé straně co z nich bylo získáno. Pozor, odměny advokátů a exekutorů do toho započítat nelze. To jsou zase výnosy dalších osob (advokátů, exekutorů), od nichž si zase ony odečtou svoje náklady.


Tož tak, berte či neberte. Mě tihle mafiáni zkrátka se*ou. Ale chápu, že to vlastně vůbec nemusí být zajímavé.Odkazy:

Co se týče odkazů "bulváru k tématu", doporučuji google, nicméně taková "rychlovka" pro snadnější orientaci:

https://hlidacipes.org/prazsky-dopravni-podnik-sveril-vymahani-pokut-advokatovi-ktery-uz-drive-vymohl-z-lidi-miliardy/ - hodně zjednodušený a zkreslený pohled na způsob "jedna paní povídala"

https://www.novinky.cz/ekonomika/225361-na-cernych-pasazerech-vydelavaji-v-praze-firmy-napojene-na-exnamestka-dp.html - obsahuje celkem dobře podané informace, občas mírně zavádějící, neověřené a neúplné (nicméně prozrazující další vazby nad rámec tohoto článku).

http://forum24.cz/dopravni-podnik-sveril-vymahani-pokut-advokatovi-blizkemu-kancleri-mynarovi/ - informace dle mého názoru ne úplně přesné, vymáhání pokut bylo svěřeno na dobu neurčitou, a to navíc několika právníkům. Nejzajímavější pasáží je pak odstavec: Advokáti za svou činnost nedostávají podle vyjádření DPP žádnou odměnu – z veřejné kasy je jim ale hrazen soudní poplatek. „Výše odměny advokáta je dána přísudkem v soudním řízení s tím, že náklady na odměnu advokátní kanceláře nese dlužník,“ dodává Štábl.
Ve světle zjištění ze smluv mezi DPP a panem Ambrožem se toto jeví jako účelová lež - nejen, že pan Ambrož získal 1.200.000,- odměnu, ale navíc dostává od DPP dalších 20.000,- Kč měsíčně. A jestli navíc hradí DPP ze svého (de facto městského, a tedy vlastně státního) i soudní poplatky, pak se jedná o opravdu lukrativní byznys za peníze nás všech.

https://domaci.ihned.cz/c1-54663850-raketova-kariera-z-nezname-urednice-sefkou-prazskeho-dopravniho-podniku - Zajímavý článek, poodhalující Horákovo působení v DPP poté, co opustil Tessile Ditta. Tedy.. spíše působení jeho "prodloužené ruky" - paní Magdaleny Češkové (1964, Brno). Dle něj měla tato dáma na starosti interní audit Dvořákova hospodaření. Přitom právě za éry pana Dvořáka v DPP proběhl zde popisovaný pohádkový obchod století. Tedy by se snad dalo říci, že paní Češková měla spíše zamést stopy. Působila v DPP na pozici člena představenstva od 30.3.2012, poté byla 21.4.2012 zvolena (či snad jmenována?) předsedkyní představenstva, následně pak dne 21.5.2012 byla jmenována místopředsedkyní. Na tomto postu zůstává až do 12.7.2016. Zajímavé je pro nás především to, že na vedení DPP se za tu dobu sesypalo mnoho obvinění v kauze předražených jízdenek, SMS jízdenek atd, ale kauza Tessile Ditta zůstává stále mimo zájem úřadů, ačkoli z médií je zřejmé, že tam "něco smrdí". Jsem sám, komu takovýto "audit" připadá poněkud selektivní?

http://www.nfpk.cz/tiskove-zpravy-dpp/4159 - Zde se na stránkách nadačního fondu proti korupci můžeme dočíst, jak se to vlastně má s opravdovým auditem DPP zvenčí. Opět zavání krytím této kauzy.

https://www.transparency.cz/nas-zasah-pomohl-praze-usetrit-stovky-milionu-korun-prazsky-dopravni-podnik-meni-utajenou-smlouvu-s-vymahaci-pokut/ - Článek transparency international, kterak se jim povedlo zabránit dalšímu pěknému byznysu s pohledávkami.

Pro ověření veškerých smluv si vystačíte s:
1/ obchodním rejstříkem: https://or.justice.cz
2/ Vládním portálem smluv: https://smlouvy.gov.cz

Další z užitečných odkazů pro lustraci je odkaz na vyhledávání v tzv. Panama Papers: https://offshoreleaks.icij.org/

Nedoceněným pomocníkem pak je stránka s odpověďmi na dotazy dle zákona 106/1999 Sb. přímo na stránkách DPP:
(tato stránka vám pomůže vyhrát i spory s DPP, napíšou vám důkazy sami proti sobě - doporučuji!)


Přílohy níže:


Ċ
Rubique Maso,
15. 2. 2019 9:41
Ċ
Rubique Maso,
15. 2. 2019 8:40
Ċ
Rubique Maso,
3. 2. 2019 8:57
Comments